بایگانی بخش درباره دانشگاه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 9 | تعداد کل بازدید های مطالب: 218,392 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: فرم های تبدیل وضعیت آموزشی - 1397/2/11 -
:: دبیر خانه هیئت ممیزه - 1396/3/1 -
:: دانشگاه علوم قضایی به روایت تصویر - 1395/10/28 -
:: اساسنامه دانشگاه - 1394/3/17 -
:: هسته گزینش - 1394/3/10 -
:: دبیر خانه جذب - 1394/2/8 -
:: دفتر همکاری های بین المللی - 1394/2/5 -
:: هیأت رئیسه - 1393/12/2 -
:: سر فصل دروس - 1393/9/18 -